Inloggen NLFR

Organisatie KNX België

MISSIE en DOELSTELLINGEN
Omdat een lid van de KNX Professionals overtuigd is van de waarde van KNX wordt deze tevens gezien als een ambassadeur van KNX. Een KNX Professional krijgt daarom optimale ondersteuning van KNX België in zijn activiteiten rondom de toepassing van componenten, installaties en systemen die compatibel zijn met KNX. In ruil zijn KNX Professionals promotors van KNX in de markt.

Binnen de wisselwerking tussen KNX België en KNX Professionals vindt gedurende het hele jaar kennisuitwisseling plaats. Dit gebeurt op verschillende manieren. De activiteiten die plaatsvinden worden vastgesteld in het marketing- en communicatieplan waarvoor het Actief Bestuur een plan opstelt. 

ORGANISATIESTRUCTUUR
KNX België kent een structuur waarbij een Actief Bestuur verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de activiteiten binnen de nationale KNX-vereniging. Dat betekent dat het Actief Bestuur beslist over de uitvoering van met name de netwerkactiviteiten en de marketing en communicatie van KNX naar de markt toe.

Het Actief Bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging van fabrikanten, distributeurs en KNX Professionals. Het Actief Bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de leden van KNX België tijdens de ledenvergadering. Op die bijeenkomst wordt het jaaroverzicht van de activiteiten gepresenteerd, maar ook het financieel jaarverslag. Tevens vindt in deze vergadering de verkiezing van de leden van het Actief Bestuur plaats.

Heeft u vragen, neem dan alstublieft contact op met het secretariaat via email: info@knx.be

Leden van het KNX Actief bestuur
Voorzitter:
- Quentin Pierre  quentin.pierre@casadomotic.com

Afgevaardigden fabrikanten:
- Johan Vetters johan@vecolux.be
- Karel Dewulf karel.dewulf@stagobel.be
- Gertjan Demolon gertjan.demolon@be.abb.com
- Johan van Bael  johan.van.bael@beg-belgium.be

Afgevaardigden professionals:
- Jan Derua jan.derua@thomasmore.be
- Bart Cauwel bart.cauwel@cebeo.be
- Koen Fiers koen.fiers@azsintjan.be
- Joeri Thiré  joerithire@dynamitec.be