Inloggen NLFR

KNX-trainingscentrum Odisee gebruikt KNX Virtual voor training op afstand

Op de Odisee Hogeschool kunnen studenten nu op afstand oefenen met het realiseren van KNX-installaties. Het KNX-trainingscentrum maakte de domotica-installaties in het lab Smart Buildings & IOT op Technologiecampus Gent op afstand programmeerbaar. Door gebruik te maken van onder meer KNX Virtual componenten kunnen studenten, onafhankelijk van de tijd of hun locatie, met KNX-installaties aan de slag.

Joachim goeminne stl 2858 Het op afstand programmeren en testen van de domotica-installaties werd tijdens de coronacrisis geïntroduceerd en is in het afgelopen semester inmiddels met succes getest door de studenten. Hierdoor konden de oefeningen met KNX-installaties tijdens deze periode toch doorgaan. Odisee zal deze methode het komend academiejaar dan ook opnieuw inzetten en verder uitrollen.

Inloggen
Joachim Goeminne, docent domotica, KNX tutor en verantwoordelijke voor het lab Smart Buildings & IOT licht de werkwijze toe: “Studenten die op afstand met de installaties aan de slag willen, kunnen met hun account inloggen op het systeem. Vervolgens kunnen studenten een programma maken, downloaden en met behulp van de ETS5 monitoren. Via een IP-cam die op de voorzijde van de oefenkoffer staat gericht, kan de student controleren of het programma naar behoren werkt.”

Inhoud
Onderdeel van de oefencase is het aansturen van de verlichting, rolluiken en verwarming. Daarnaast kunnen de studenten ook sensoren voor het meten van lichtsterkte, beweging, temperatuur en windsnelheid op afstand uitlezen. Een deel van de drukknoppen zijn op afstand bedienbaar, voor de drukknoppen waarbij dit niet het geval is zijn alternatieven beschikbaar zodat alle tests toch volledig zijn uit te voeren.

Inschrijfmodule
“Een online inschrijfmodule zorgt ervoor dat onze studenten op een tijdstip naar keuze gebruik kunnen maken van het programma waarmee ze op afstand oefenen met de KNX-module. Studenten kunnen kiezen om zich individueel of als team in te schrijven. In beide gevallen logt één student binnen het gekozen tijdsslot in om aan de opdracht te werken of te oefenen met de domotica. Wanneer een groep studenten aan een opdracht werkt kijken de teamgenoten van de ingelogde student via TeamViewer mee.”

Oefenvarianten
Odisee biedt haar studenten verschillende oefenvarianten aan om het werken met KNX onder de knie te krijgen. Zo kunnen studenten via virtueel testen de software (op afstand) leren kennen. Het is echter ook mogelijk om op afstand te programmeren, om zo inzicht te krijgen in hoe de IP-connectie wordt gemaakt en hoe je op afstand een fout uit het systeem kunt halen. Studenten kunnen ook kiezen om te leren hoe je hardware-fouten oplost, waarbij ze op locatie in het lab de oorzaak moeten vinden en herstelwerkzaamheden moeten uitvoeren.

Combi-programma
De mogelijkheden om op afstand systemen te testen worden in het komende academiejaar verder uitgerold binnen de domotica-vakken. Het cursusprogramma bestaat dan enerzijds uit lessen op locatie in het lab Smart Buildings & IOT, met focus op hardware, aansluitingen en testen. Anderzijds faciliteren virtuele en lab-locaties op afstand de mogelijkheid om de software onder de knie te krijgen en problemen op afstand op te lossen.

Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Joachim Goeminne, joachim.goeminne@odisee.nl.