Inloggen NLFR

KNX Professionals gezocht voor project over energiemanagement-systemen

Om het onderzoek naar energiemanagementsystemen voor consumenten een impuls te geven, is er een COOCK-project gestart. Dit project in het kader van Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding wordt gesteund door Vlaio, het Vlaams agentschap voor innovatie en onderzoek. Jan Derua van Thomas More Hogeschool zit in de begeleidingsgroep en roept KNX Professionals, die interesse hebben in dit onderwerp en daarmee bezig zijn, om zich ook hierbij aan te sluiten.

Smart home energy management a Het project richt zich specifiek op Consumer Energy Management Systems (CEMS) die geschikt zijn voor woningen, en eventueel ook voor kleine bedrijven. De begeleidingsgroep heeft nog behoefte aan mensen die kennis en input kunnen delen. Omdat er binnen de KNX community KNX Professionals zijn die in dit marktsegment actief zijn, is hun bijdrage erg welkom in de begeleidingsgroep. Ook omdat de KNX standaard in het algemeen zeer goed past bij het onderwerp energiemanagement in de woonomgeving.

Doelstellingen
Het project loopt van 1 juni 2020 tot 30 mei 2023.  De hoofddoelstelling is kennisverspreiding over energiemanagementsystemen bij de elektrotechnische installatiebranche. Dit zal onder meer worden gedaan door het opstarten van innovatietrajecten. Daarnaast zijn er enkele belangrijke, bijkomende doelstellingen:
·       inpassen van decentrale hernieuwbare energie,
·       distributienettarieven onder controle houden,
·       verminderen van de factuur van de eindverbruiker,
·       actueel houden van www.maakjemeterslim.be

Heb je interesse om ook deel uit te maken van de begeleidingsgroep van dit project, meld je dan aan door een mail te sturen naar: Wouter.Wissink@volta-org.be.

Eventueel kun je meer informatie opvragen bij Jan Derua: jan.derua@thomasmore.be