Inloggen NLFR

KNX marktleider in Europa en China voor slimme woningautomatisering

Onderzoek van BSRIA, uitgevoerd in januari 2017, toont aan dat het KNX-protocol marktleider is in Europa en China, als het gaat om slimme woningautomatisering. De totale waarde van de wereldwijde markt voor slimme woningautomatisering bedroeg volgens de onderzoekers in 2017 14,5 miljard euro. Dit jaar zal de totale markt nog eens met 20% groeien. In Europa en China is het marktaandeel van KNX significant toegenomen, zo blijkt uit het onderzoek.

Bsria   world wide report 5 landen Het onderzoek is uitgevoerd in een aantal belangrijke landen. Daarom zijn er ook individuele landenrapporten opgesteld van de markten in China, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk.

Groeivoorspellingen tot 2021
De studie voorspelt wereldwijd een snelle groei in de verkoop van zowel producten als systeemintegratie, maar omdat de markt nog in de kinderschoenen staat, verwachten de onderzoekers een lager verkoopniveau voor service en onderhoud. Uit de rapporten blijkt dat luxe villa’s het grootste individuele marktsegment is, goed voor 25% van de marktwaarde. De op één en twee na grootste marktsegmenten, van respectievelijk kantoren en hotels, vertegenwoordigen samen 23% van de markt. Het onderzoek geeft een vooruitzicht tot 2021, het jaar waarin de totale marktwaarde wereldwijd naar verwachting 27,3 miljard euro bedraagt.

Nederlandse markt
Het onderzoek toont aan dat in Nederland KNX dé standaard is voor woning- en gebouwautomatisering: het vergrootte zijn aandeel in de markt voor slimme woningautomatisering tot 34%. Daarmee vervult KNX in Nederland een sleutelrol in het marktsegment voor slimme woningen. Van 2014 tot 2016 groeide de totale Nederlandse markt voor slimme woningautomatisering tot een waarde van 43,5 miljoen euro. Overigens zijn fabrikantspecifieke protocollen met 15% in Nederland ook goed vertegenwoordigd. Zigbee en Z-wave zijn ook protocollen met een redelijk marktaandeel, maar wel duidelijk kleiner dan KNX.

Duitsland
KNX domineert de markt in Duitsland voor woningautomatisering met een aandeel van 56%. Ook fabrikantspecifieke protocollen hebben er een significant aandeel, maar met 15% veel kleiner dan KNX.

Verenigd Koninkrijk
De totale markt voor woningautomatisering in het VK wordt niet gedomineerd door één communicatieprotocol. Uit de BSRIA-studie blijkt dat KNX in het VK een marktaandeel heeft van 27% in het totale marktsegment voor slimme woningen.

Frankrijk
KNX blijft in Frankrijk het populairste protocol van alle niet-fabrikantspecifieke protocollen, met een marktaandeel van 32%. KNX is er een lang en stevig geworteld communicatieprotocol, maar tegelijk merken de onderzoekers op dat fabrikantspecifieke protocollen (36%) in Frankrijk ook zeer sterk zijn.

China
Bekabelde systemen vertegenwoordigen de overgrote meerderheid in China voor deze markt. Van de totale markt voor woningautomatisering wordt in bijna 38% gebruik gemaakt van fabrikantspecifieke protocollen, en in ongeveer 42% van de gevallen is dat een op KNX-gebaseerd systeem. Het KNX-protocol is de 'Europese norm voor slimme woninginstallaties'. Die norm is in China in 2013 overgenomen als de enige goedgekeurde, Chinese standaard (GB / T20965) voor woning- en gebouwautomatisering. Tegelijk wordt er in China nog een groot aantal andere protocollen, waaronder Wi-Fi, gebruikt voor draadloze producten, maar dan voornamelijk voor standalone, slimme producten of subsystemen.

Noord-Amerika
De Amerikaanse markt blijft de grootste, met volgens verwachting een aandeel van 29% in de totale marktwaarde. Het marktsegment van standalone producten kan in Noord-Amerika naar 27% stijgen. In Noord-Amerika domineren, wat betreft communicatieprotocollen, fabrikantspecifieke (proprietary) protocollen de markt.