Inloggen NLFR

KNX België groeit en versterkt zich met Gira, Esylux en Hager

Eind 2017 heeft KNX België zich versterkt met drie nieuwe fabrikant-leden. De bedrijven Gira, Esylux en Hager hebben zich aangesloten bij de Nationale KNX Associatie. Samen met de huidige dertien fabrikant-leden bouwen deze fabrikanten aan een sterk netwerk. Naast de fabrikanten bestaat dit netwerk ook uit KNX Professionals, opgedeeld in systeem integratoren, installateurs en distributeurs. Naast de drie nieuwe fabrikant-leden heeft KNX België dit jaar ook diverse nieuwe KNX Professionals mogen begroeten.

Nieuwe leden knx belgie    1

KNX België vertegenwoordigt alle marktpartijen die in België producten en systemen op basis van KNX leveren, installeren en integreren voor woning- en gebouwautomatisering. De huidige dertien en de drie nieuwe fabrikant-leden leveren allemaal KNX-gecertificeerde producten die probleemloos met elkaar samenwerken. Doordat alle producten op basis van KNX, het wereldwijd genormeerde protocol, functioneren, kan elke installateur en systeem integrator een universeel en toekomstvast woning- of gebouwautomatiseringssysteem realiseren.

Kennisuitwisseling binnen het netwerk
Naast de KNX-fabrikanten en de KNX Professionals (distributeurs, systeem integratoren, installateurs) bevat het netwerk ook verschillende KNX-trainingscentra. Al deze marktpartijen zijn vertegenwoordigd in het actief bestuur van KNX België. Meerdere keren per jaar organiseert KNX België activiteiten voor de leden in haar netwerk. Naast de jaarlijkse ledenvergadering zijn dat onder meer netwerkbijeenkomsten waar kennisuitwisseling plaatsvindt, maar ook fabrieksbezoeken of cursussen en trainingen. 

Bijeenkomst in het Havenhuis
Zeer recentelijk, op 23 november jongstleden organiseerde KNX België in het Havenhuis te Antwerpen, een Kennisevent waarvoor architecten, adviseurs en gebouwbeheerders waren uitgenodigd. Ruim 70 specialisten bezochten dit event, waar zij werden bijgepraat over actuele ontwikkelingen rond KNX. Ook konden zij daar kennismaken met diverse, prestigieuze projecten, waarin KNX is toegepast. Zo waren er voorbeelden van ‘zero-energy’ gebouwen met KNX, de campus van KU Leuven, het Academisch Ziekenhuis St. Jan in Brugge maar ook het prachtige nieuwe hotel ‘1898 The Post’ in Gent en natuurlijk het Havenhuis zelf, waarin KNX een prominente rol vervult.

Bezoek KNX op Batibouw
Van 22 februari tot en met 4 maart is KNX België aanwezig op Batibouw. Daar zal de vereniging zich, samen met haar leden, aan het publiek presenteren met een eigen stand in Hal 9. In de stand zullen de nieuwste KNX-producten te zien zijn, maar ook voorbeelden van integraties, die de systeem integratoren van KNX België zullen voorbereiden. Bent u nieuwsgierig naar de activiteiten van KNX België en haar leden, kom dan tijdens Batibouw naar onze stand 207 in Hal 9.