Inloggen NLFR

Aanmelden voor KNX Innovation Award kan nog tot 1 september

Op 19 oktober 2017 reikt KNX België de KNX Innovation Award uit. Enkele kandidaten hebben zich al aangemeld, maar de sluitingsdatum voor het indienen van projecten is met enkele dagen verlengd. Heb je een bijzonder project afgerond, residentieel of tertiar, meld hem dan zo spoedig mogelijk aan. Deelname levert veel publiciteit op en in elke geval een publicatie op de KNX-website. De winnaar wordt extra in het zonnetje gezet met een speciaal persbericht dat naar de vakpers gaat.

Knx award 2012 b In de afgelopen jaren is steeds gebleken dat de winnaar van de KNX Innovation Award zich echt heeft onderscheiden met een bijzonder project. Ook in de afgelopen maanden zijn in heel België diverse bijzondere KNX-projecten opgeleverd. Heb je zo'n project gerealiseerd en wil je dit project tonen aan collega's, aan de markt en aan potentiële opdrachtgevers, dien hem dan in voor de award. Elk project wordt in elk geval met een korte omschrijving op de website van KNX Professionals gepubliceerd. Daarnaast zullen de genomineerden en de winnaar via een persbericht naar alle vakbladen worden gecommuniceerd.

Alle informatie voor deelname aan de KNX Innovation Award, inclusief het inschrijfformulier, vind je op onze website.