Inloggen NLFR

Voorwaarden

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
1.Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar. Wordt deze termijn niet gerespecteerd dan gaat het lidmaatschap automatisch door en moet men de contributie voor het nieuwe lidmaatschapjaar volledig voldoen.

2.Nieuwe leden voor KNX Professionals Installateurs / System Integrators moeten minimaal een KNX Basiscursus hebben gevolgd en in bezit zijn van ETS-software.


LIDMAATSCHAP
Elke persoon die als installateur, system integrator of adviseur het KNX-systeem in de praktijk toepast of adviseert, kan lid worden van KNX Professionals. Met KNX Professionals bouwen we gezamenlijk aan een netwerkorganisatie die zorgt voor kennisoverdracht en kennisverspreiding onder vakmensen. De jaarlijkse contributie voor een lidmaatschap van KNX Professionals verschilt per beroepsgroep. De verschillende tarieven voor de jaarlijkse contributie voor KNX Professionals per beroepsgroep vindt u hieronder.

Jaarlijkse contributie voor KNX Professionals Installateurs / System Integrators  € 350, –

Jaarlijkse contributie voor KNX Professionals Distributeurs € 2.000, –

Jaarlijkse vertegenwoordigers van KNX-fabrikanten, agenten en/of importeurscontributie (grote KNX-leden): € 2.500, –

Jaarlijkse vertegenwoordigers van KNX-fabrikanten, agenten en/of importeurscontributie (kleine KNX-leden): € 1.500, –